REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA ZA SEPTEMBARSKI 1 ISPITNI ROK 2024. GODINE

REKLAMACIJE NA RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI 1 ISPITNI ROK I ODLAGANJE ISPITA VRŠIĆE SE OD 13. DO 20. AVGUSTA, OD 8.00 DO 13.00 ČASOVA, NA ŠALTERIMA FAKULTETA, PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

Za predmete iz I godine - utorak, 13.8.2024. godine, i sreda 14.8.2024. godine;

Za predmete iz II godine - četvrtak, 15.8.2024. godine, i petak 16.8.2024. godine;

Za predmete iz III godine - ponedeljak, 19.8.2024. godine;

Za predmete iz IV godine - utorak, 20.8.2024. godine.

 

 

 

 

21.6.2024. GODINE                                                                                                          IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA