Odlaganje ispita iz predmeta Krivično pravo kod prof. dr Igora Vukovića

Ispit iz predmeta Krivično pravo kod prof. dr Igora Vukovića zakazan za sredu 26.6. u 13 časova  održaće se u 15 časova.

 

B e o g r a d

25.jun 2024. godine                            IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA