Obaveštenje - skraćeno radno vreme šaltera

O B A V E Š T E NJ E

Zbog realizacije upisa nove generacije u školsku 2024/25. godinu, šalteri će raditi skraćeno, od 11-13č, u periodu od 4.7. 9.7.2024. godine.

 

2.7.2024. godine                          IZ SEKRETARIJATA   FAKULTETA