TERMINI VEŽBI ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Uroš Živković

Ponedeljak 17,10 do 18,50                       Amf. 2

Ponedeljak 19,00 do 20,40                        Amf. 2

Sreda 17,10 do 18,50                                 Amf.2

Sreda 19,00 do 20,40                                  Amf.2

Branka Babović

Ponedeljak 13,30 do 15,10                      Sluš. 3

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Branka Babović

Ponedeljak 15,20 do 17,00                        Sluš.1

Ponedeljak 17,10 do 18,50                        Sluš.1

Utorak  15,20 do 17,00                               Sluš.1

Utorak  17,10 do 18,50                               Sluš.1

Sreda  15,20 do 17,00                                 Sluš.1

Sreda  17,10 do 18,50                                 Sluš. 1

 

Beograd                                                                                             SEKRETARIJAT FAKULTETA  

08. februar 2019. godine