K O N K U R S za obavljanje prakse u organizaciji Fakulteta

Praksa se obavlja pravosudnim institucijama /u različitim odeljenjima sudova u Beogradu, javnim tužilaštvima i kancelarijama izvršitelja u celoj Srbiji, počev od  marta meseca 2019. godine.

Prijava na konkurs sadrži:

-                     ime i prezime studenta,

-                     broj indeksa i

-                     ukupan broj ESPB bodova i prosečna ocena prilikom prvog upisa  IV godine studija.

Prijava koja ne sadrži sve navedene elemente neće biti rangirana.

Prijava se šalje na adresu praksa@ius.bg.ac.rs  do srede  27. februara 2019. godine, nakon čega će biti objavljena Rang lista.

Prijavljivanje za praksu u organizaciji fakulteta i raspodela obaviće se u petak 1. marta 2019. godine od 17,15h, amf. III. /obavezno poneti indeks/ Studenti biraju termin i odeljenje suda, odnosno tužilaštvo ili kancelariju izvršitelja prema mestu na rang listi.

Studenti koji ne prisustvuju raspodeli, praksu mogu obaviti u preostalim terminima.

Sva dodatna obaveštenja studenti mogu dobiti na času u utorak 26. februara, sem. 333 od 15,20h.