Najnovije informacije

Osnovne studije

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OVERU SEMESTRA

Nastava iz predmeta KRIVIČNO PROCESNO PRAVO, MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO, PRAVO KONKURENCIJE, KRIMINALISTIKA i predmeta PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE - do kraja semestra održavaće se u slušaonici I

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2019. GODINE

PRELIMINARNA RANG LISTA - za smeštaj u studentske domove školska 2018/19. godine

D O M O V I - KONAČNA RANG LISTA - skolska 2018/19. godine

POSLEDNJI ROK ZA UPIS U JESENJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2018/19. GODINE - 23.11.2018. GODINE

OBAVEŠTENJE U VEZI SA PREDAJOM MOLBI ZA ODLAGANJE ISPITA I PROMENU ISPITIVAČA

DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018 - prijava ispita

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ RIMSKOG PRAVA

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA FAKULTET u školskoj 2018/2019. godini

Master studije

Raspored časova Krivično-pravni pod-modul

Raspored časova Međunarodno-pravni modul

Raspored časova Komparativno-istorijski pod-modul

Raspored dopunskih ispita u novembarskom roku 2018. godine

Raspored časova pod-modul Maloletničko krivično pravo

Raspored časova Trgovinsko-pravni modul

Raspored dopunskih ispita - Novembarski rok 2018. godine

Raspored časova pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova Ekološko-pravni pod-modul

Raspored časova Državno-istorijski pod-modul

Doktorske studije


Upis II i III godine doktorskih studija i obnova upisa godine

Predavanja iz predmeta Metodi naučno-istraživačkog rada i veštine

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Call for PhD Colloquium in European and International Law - NEW DATES - 30.11.

Call for PhD Colloquium in European and International Law

Stipendije ITO fondacije za 2019/20 godinu

Poziv za stipendije - UNESCO

Konkurs za stipendiju kratkog istra iva kog boravka u Francuskoj oblast istraživanja: ravnopravnost žena i muškaraca i studije roda

The Ronald Coase Institute Workshop on Institutional Analysis December 9-­‐15, 2018

Spisak odobrenih okvirnih pitanja i izbornih predmeta 2017-2018