Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
100 stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2021/2022. godina - POTPISIVANJE UGOVORA

PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2022. GODINE

Poziva za studente četvrte godine i master studija da se prijave za opcioni modul u okviru Pravne klinike za antikorupciju na temu Zaštita uzbunjivača

Rezultati ispita - Obligaciono pravo, 26.01.2022. godine, dr Marko Đurđević

Upis ocena - Obligaciono pravo - dr Marija Karanikić Mirić

Upis ocena - Obligaciono pravo - dr Marko Đurđević

Rezultati ispita - Obligaciono pravo, 25.01.2022. godine

Obaveštenje o ispitu iz Prava intelektualne svojine

Odlaganje ispita iz Ustavnog prava - dr Tanasije Marinković

Rezultati ispita iz predmeta Upravno pravo i obaveštenje o uvidu i upisu ocena - dr Dobrosav Milovanović

Master studije

MAS     MEI
Private International Law in the Context of the EU Legal Structure

Prijava ispita i tema završnog rada za februarski rok 2022. godine

Odlaganje ispita iz predmeta Bankarsko ugovorno pravo kod prof. dr Mirjane Radović

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za februarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2022. godine - MEI

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2021-2022. godine

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Doktorske studije

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za februarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Call for papers - MELE Erasmus+ project (KA203)

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Komisije za polaganje ispita iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine u januarskom ispitnom roku 2022. godine

Radnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Međunarodnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava, raspored konsultacija, II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina