Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored online predavanja i online vežbi

RASPORED UPISA U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU I RASPORED PREUZIMANJA INDEKSA ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI

U P I S - JESENJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2021/22.GODINE -prijem dokumenta produžen do 29.10.2021. godine

Prijava ispita za novembarski ispitni rok 2021. godine

Podela udžbenika samofinansirajućim studentima II, III i IV godine

Studijska grupa iz predmeta Krivično procesno pravo

Promena vremena održavanja vežbi i termina za prijem studenata - prof. dr Miloš Stanković

Trgovinsko pravo - dr Maša Mišković

Predavanja i informacije iz UVODA U FILOZOFIJU PRAVA

Stipendije_Humboldt Univerzitet u Berlinu_Santander Scholarships for HUWISU Winter School Courses

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - Ekološkopravni pod-modul

Obaveštenje za kandidate sa Liste čekanja za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - Krivičnopravni modul, podmodul Maloletničko krivično pravo

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - pod-modul Pravo privrednih društava

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Doktorske studije

Privremena rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2021/2022. godini

Odbrana doktorske disertacije Đorđija Naumoskog, petak, 5. novembar 2021. godine u 12 časova, sala za sednice (Dekanat)

Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program Pravo

Autumn School 2021 on Law & Gender

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za septembarski ispitni rok II

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu