Najnovije informacije

Osnovne studije


ODLAGANJE ISPITA - aprilski ispitni rik za studente koji studiraju po Statutu iz 1993. godine

Odlaganje ispita iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA - dr Miloš Stanković

Odlaganje ispita iz predmeta RIMSKO PRIVATNO PRAVO - dr Žika Bujuklić

UPIS DODATNIH ESPB bodova

Odlaganje konsultacija - dr MIlena đorđević

Prvi kolokvijum iz predmeta UVOD U PRAVO EVROPSKIH INTEGRACIJA

Odlaganje konsultacija - dr Boris Begović

Odlaganje konsultacija - dr Boris Begović

Promena termina vežbi iz predmeta GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - Branka Babović

Raspored termina ispita za aprilski ispitni rok OS

Master studije


Raspored ispita za aprilski ispitni rok

Master na Bucerius-u, Nemačka

Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku

Additional course at MEI-ACCESSION OF SERBIA TO THE EU

Poziv za učešće u istraživanju

Konkurs za šesti  „COKE SUMMERSHIP” program letnje prakse

Krivično-pravni modul, Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

International Master SEE studies/ University of Athens

Dodatni kurs - European Union Cultural and Legal Heritage Policies and European Integration

Pravno-ekonomski modul

Doktorske studije


Spisak odobrenih okvirnih pitanja i izbornih predmeta 2017-2018

Istraživanje o položaju mladih doktoranada u društveno-humanističkim naukama i kvalitetu doktorskih studija

Prijavljivanje ispita za aprilski ispitni rok

Konkurs Fondacije "Miodrag Jovičič"

International Master SEE studies/ University of Athens

Raspored nastave za I godinu

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima

Additional Course: Trial Advocacy

Letnja škola Holandija