Najnovije informacije

Master studije

MAS     MEI
Promena termina polaganja ispita iz predmeta Kriminologija i Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija

Odlaganje ispita Novi i reformisani instituti porodičnog prava kod doc. dr Uroša Novakovića

Prijava dopunskih ispita za februarski rok 2020. godine

Prijava ispita i tema završnog rada za februarski rok 2020. godine

Svečana dodela diploma - 27.1.2020. u 10 časova, amfiteatar "Akademik Radomir Lukić"

Spisak izrađenih diploma

Pod-modul Prava deteta

Raspored ispita u januarskom ispitnom roku 2020 - MEI

Raspored DOPUNSKIH ispita u januarskom roku 2020. godine

Pod-modul Radno i socijalno pravo

Doktorske studije

Prijavljivanje ispita za februarski ispitni rok

International Conference of PhD Students in Law – its 12th edition – in Timisoara, on June 19, 2020.

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Preporuka upravnika doktorskih studija u vezi sa tehnikom pisanja doktorske disertacije i pravilima citiranja

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast - raspored nastave (konsultacije)- druga godina

Konkurs Komiteta Tokio Fonda Univerziteta u Beogradu

Konkurs British Scholarship Trust

Građanskopravna uža naučna oblast I-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu