Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Odlaganje ispita iz predmeta Uporedna pravna tradicija - dr Miloš Stanković

PRIJAVA ISPITA - JUNSKI I ispitni rok 2020 - vrši se od 5. do 8. juna 2020. godine

VAŽNO - Odlaganje ispita iz predmeta RIMSKO PRIVATNO PRAVO - dr Vladimir Vuletić

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Način polaganja ispita iz Kompanijsko prava i Trgovinskog prava kod prof.dr N. Jovanovića i doc. dr. S.Jankovića

Način polaganja ispita iz predmeta Poresko pravo kod doc. dr Svetislava V. Kostića

Način polaganja ispita na predmetima Upravno pravo i Upravno-procesno pravo (prof. dr Marko Davinić)

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Obligacionog prava

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Naslednog prava

OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA ISPITA IZ KRIVIČNOG PRAVA

Master studije

MAS     MEI
Rezultati ispita - prof. dr Ljubinka Kovačević

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Prijava dopunskih ispita za junski I ispitni rok

Prijave ispita i tema završnog rada za junski I ispitni rok

Prijave ispita i tema završnog rada za junski I ispitni rok

Raspored ispita - MEI - odloženi aprilski ispitni rok

Termini ispita u odloženom aprilskom ispitnom roku - MAS

Rok za uplatu IV rate školarine

Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštenje o završetku nastave

Doktorske studije

Prijavljivanje ispita za junske ispitne rokove (I i II)

Odbrana doktorske disertacije Nade Živanović - 8. jun 2020. godine u 17.00 časova, sala za sednice

Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštenje o završetku nastave

Obaveštenje o ispitnim rokovima

Odluka o izmeni Pravilnika o doktorskim studijama (član 35)

Građanskopravna uža naučna oblast III- raspored konsultacija za prvu godinu

Građanskopravna uža naučna oblast II-raspored konsultacija za prvu godinu

Građanskopravna uža naučna oblast I-raspored konsultacija za prvu godinu

Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava-raspored časova (konsultacije) za prvu godinu