Najnovije informacije

Master studije

MAS     MEI
MEI - Obaveštenje o prijavi ispita i tema master radova za februarski rok 2023. godine

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za februarski ispitni rok školske 2022/2023. godine

Overa I i upis II semestra u školskoj 2022/2023. godini - Master evropskih integracija

Overa I i upis II semestra u školskoj 2022/2023. godini - master akademske studije

Obaveštenje o odlaganju ispita kod prof. dr Slobodana Panova zakazanih za 18.1.2023.

Odlaganje ispita zakazanih kod prof. dr Dušana Popovića za 16. januar 2023. godine

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2023. godine - Master evropskih integracija

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2023. godine - MAS Pravo

Raspored časova - podmodul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Doktorske studije

Odbrana doktorske disertacije Marije Vićić Simić, 14.2.2023. u 12:00 časova, sala za sednice (Dekanat)

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za februarski ispitni rok školske 2022/2023. godine

Overa jesenjeg i upis prolećnog semestra u školskoj 2022/2023. godini

Komisije za polaganje ispita iz Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija-II godina 2022-23

Raspored časova konsultacija - II godina - Radnopravna uža naučna oblast - 2022-2023

Međunarodnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija-II godina 2022-23

Pravnoistorijska uža naučna oblast, raspored konsultacija-II godina 22-23

Upravnopravna uža naučna oblast,raspored konsultacija, II godina 2022-23