Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
PRIJAVA ISPITA - JANUARSKI ISPITNI ROK 2020 za studente koji su koristili ili koji su imali pravo da koriste decembarski ispitni rok 2019. godine

Obaveštenje za korisnike studentskih stipendija i kredita

Nomotehnika - termin kolokvijuma

OBAVEŠTENJE ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2020. GOIDNE

Prijava ispita - JANUARSKI ISPITINI ROK 2020. GODINE je produžena do 3.12.2019. godine

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019.GODINE

Raspored termina ispita za decembarski rok 2019/20

Odlaganje ispita iz predmeta TRGOVINSKO PRAVO i SAOBRAĆAJNO PRAVO - dr Svetislav Janković

Odlaganje ispita iz predmeta KOMPANIJSKO PRAVO -dr Jelena Lepetic

Master studije

Međunarodnopravni modul

Teorijskopravni pod-modul

Romanistički pod-modul

Konkurs British Scholarship Trust

Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Odluka o uslovima upisa na MEI kandidata koji su završili specijalističke studije Pravo Evropske unije

Odluka o preciziranju uslova za upis na master akademske studije - fakulteti društveno-humanističkih nauka

Filozofskopravni pod-modul

Ustavnopravni pod-modul

Sociološkopravni pod-modul

Doktorske studije

Poslovnopravna uža naučna oblast - raspored nastave (konsultacije)- druga godina

Prijavljivanje ispita za januarski ispitni rok

Konkurs British Scholarship Trust

Građanskopravna uža naučna oblast I-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

CALL FOR APPLICATION Ph.D. Colloquium in European and International Law

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Konkurs British Scholarship Trust-a za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Odbrana doktorske disertacije - Stefan Andonović, 9.12.2019. u 12 časova, sala za sednice

Dodatni kurs Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo