Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored online predavanja, vežbi i stručnih grupa

Konsultacija - dr Filip Bojić

Odlaganje konsultacija - dr Katarina Dolović Bojić

Podela udžbenika za drugi semestar samofinansirajućim studentima III godine

Odlaganje konsultacija - dr Filip Bojić

Pomeranje početka predavanja - dr Branka Babović

Konsultacije - dr Ivana Marković

Odlaganje konsultacija - dr Katarina Dolović Bojić

OBAVEŠTENJE - STUDIJSKA GRUPA - UPRAVNO PRAVO

Obaveštenje za predmet Sudska psihologija

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

2021 Global Korea Scholarship: Stipendija Vlade Republike Koreje za postdiplomske studije (master ili doktorske)

Spisak izrađenih diploma

POZIV ZA STUDENTSKE RADOVE - “THE FUTURE OF THE WESTERN BALKANS”

Raspored časova - pod-modul Pravo intelektualne svojine

Raspored termina ispita za februarski rok 2021. godine - MEI

Raspored termina ispita za februarski ispitni rok 2021 - MAS Pravo

Spisak izrađenih diploma

Rezultati pismenog ispita - Međunarodno radno pravo, 26.1.2021. godine, prof. dr Ljubinka Kovačević

Rezultati pismenog ispita - Radno i socijalno pravo, 23.1.2021. godine, prof. dr Ljubinka Kovačević

Doktorske studije

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Poslovnopravna uža naučna oblast-raspored konsultacija za I godinu

2021 Global Korea Scholarship: Stipendija Vlade Republike Koreje za poslediplomske studije (master ili doktorske)

POZIV ZA STUDENTSKE RADOVE - “THE FUTURE OF THE WESTERN BALKANS”

Poziv za učešće na prvom seminaru studenata doktorskih studija - PhD Colloquium

Komisije za polaganje ispita iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. godine

Call for registering for an additional course within Master in European Integration – EU Private International Law

Prijavljivanje ispita za februarski rok 2021. godine

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Međunarodnopravna uža naučna oblast - raspored nastave - II godina