Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
odlaganje ispita iz Rimskog privatnog prava-dr Vladimir Vuletic

Obaveštenje - rezultati ispita iz predmeta Obligaciono pravo

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta PORESKO PRAVO kod dr Gordane Ilić Popov dana 06.07.2020. godine

Odlaganje ispita iz Naslednog prava -Dejan Đurđević

Rad kabineta studenta prodekana tokom junskog I ispitnog roka

REZULTATI ISPITA - aprilski ispitni rok 2020

Odlaganje ispita iz predmeta Uporedna pravna tradicija - dr Miloš Stanković

REZULTATI ISPITA - JUN II ISPITNI ROK 2020. GODINE

SEPTEMBARSKI I ISPITNI ROK - ODLAGANJE ISPITA I REKLAMACIJE

Raspored termina ispita za septembarski ispitni rok školske 2019/20. godine

Master studije

MAS     MEI
MEI exams - September I examination term

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored dopunskih ispita u septembarskom I roku

Raspored ispita za septembarski I ispitni rok - MAS

Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Radno i socijalno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Međunarodno radno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Izvori radnog prava - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

Prijavljivanje dopunskih ispita za septembarski I ispitni rok

Prijava ispita i tema master rada za septembarski I ispitni rok

Doktorske studije

Radno vreme Odseka za master i doktorske studije

Prijavljivanje ispita za septembarske ispitne rokove (I i II)

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Nastavni plan i program - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Online prezentacija na temu „Studiranje u Nemačkoj i DAAD stipendije za master studije, doktorate i istraživanja“

Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštenje o završetku nastave

Obaveštenje o ispitnim rokovima

Odluka o izmeni Pravilnika o doktorskim studijama (član 35)

Građanskopravna uža naučna oblast III- raspored konsultacija za prvu godinu