Najnovije informacije

Osnovne studije

NASTAVA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

PRELIMINARNA RANG LISTA ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE - školksa 2019/2020. godina

Odlaganje vezbi iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA- asistent Una Divac

OBAVESTENJE- vezbe iz predmeta PORODICNO PRAVO- kod dr Slobodana Panova i saradnika u nastavi Ivane Barac

OBAVESTENJE- vezbe iz predmeta PORODICNO PRAVO- dr Slobodan Panov

Podela udžbenika za zimski semestar školske 2019/20. godine samofinansirajućim studentima 2., 3. i 4. godine

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja organizuje predavanje UGOVARANJE I REALIZACIJA MEĐUNARODNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK

Odlaganje vežbi iz predmeta TRGOVINSKO PRAVO- asistent Maša Mišković

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. GODINE

Master studije

Pod-modul Maloletničko krivično pravo

Ustavnopravni pod-modul

Upravnopravni pod-modul

Međunarodnopravni modul

Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration - treći upisni rok

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (Pravo) - treći upisni rok

Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Pod-modul Radno i socijalno pravo

Pravno-ekonomski modul

Imovinskopravni pod-modul II

Doktorske studije

Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2019/2020. godinu

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije - drugi upisni rok

Obaveštenje o upisu na doktorske akademske studije

E-student uputstvo

Odbrana doktorske disertacije - Sanja Kreštalica

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije za šk. 2019/2020. godinu

Pravilnik o doktorskim studijama (prečišćen tekst), koji se primenjuje na studente upisane na doktorske studije počev od školske 2016/2017. godine

Stipendije japanske ITO fondacije za šk. 2020/21. godinu