Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored online nastave

DOMOVI - Konačna rang lista - školska 2021/2022.

Konkurs za dodelu 100 stipendija studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - školska 2021/2022. godina

DOMOVI - SOBE i spisak rezervacija - školska 2021/2022

Spisak generacije 20 koji su položili prvi kolokvijum iz Rimskog privatnog prava kod dr.prof. Vladimira Vuletića

Prijem studenata - dr Miloš Stanković

Promena vremena održavanja stručne grupe u ponedeljak 29.11.2021 - dr. Vladimir Vuletić

Način održavanja konsultacija dr Ivana Krstić

Odlaganje Konsultacija - dr Dušan Popović

Prijem studenata - Ivana Radisavljević

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - Komparativnoistorijski pod-modul

Raspored časova - Filozofskopravni pod-modul

Raspored časova - Upravnopravni pod-modul

Raspored časova - Ustavnopravni pod-modul

Prijava ispita i tema završnog rada za januarski rok 2022. godine

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Raspored časova - Krivičnopravni modul, podmodul Maloletničko krivično pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Doktorske studije

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava-raspored časova (konsultacija) II godina

Ustavnopravna uža naučna oblast-raspored časova (konsultacija) II godina

Krivčnopravna uža naučna oblast, I modul:Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacija) II godina

Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom objavljivanja naučnih radova

SEE|EU Cluster Call 4 Paper and free SCHOLARSHIP

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2021/2022. godinu

Obaveštenje o produženju roka za završetak doktorskih akademskih studija za studente upisane šk. 2013/2014, 2014/2015. i 2015/2016. godine

Obaveštenje o početku nastave za studente upisane u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo, za školsku 2021/2022. godinu