Najnovije informacije

Osnovne studije

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI RROK 2019 za studente koji su koristili MARTOVSKI ROK

Raspored termina aprilski ispitni rok 2018/19

Simulacija suđenja i studija slučaja - Advokat Goran Draganić

Simulacija suđenja i studija slučaja - U SUMNJI DA NIKO KRIV NE BUDE OSLOBOĐEN

Simulacija suđenja i studija slučaja - PREPREKE U NAMIRENJU IZVRŠIVIH POTRAŽIVANJA

Odlaganje vežbi - MEDJUNARODNO PRIVATNO PRAVO - asistent Uroš Živković

Obaveštenje - APRILSKI ISPITNI ROK 2019 - dr Slobodan Marković, dr Nikola Bodiroga

VAŽNO OBAVEŠTENJE - A P R I L S K I ispitni rok 2019. godine

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - A P R I L S K I ispitni rok 2019. godine za studente koji studiraju po bolonji

Praksa u organizaciji fakulteta- II osnovni sud u Beogradu

Master studije

Raspored termina ispita za aprilski ispitni rok - MEI

Raspored časova u prolećnom semestru - Državno-istorijski pod-modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Međunarodno-pravni modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova u prolećnom semestru - Državno-istorijski pod-modul

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored časova u prolećnom semestru - Ustavno-pravni pod-modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Upravno-pravni pod-modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Trgovinsko-pravni modul

Raspored ispitnih termina za aprilski ispitni rok

Doktorske studije


Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast ekonomske analize prava, mikroekonomije i makroekonomije

Raspored časova predavanja - Međunarodnopravna uža naučna oblast

Raspored časova predavanja - I modul: Krivičnopravne nauke i II modul: Krivične nauke

Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava

Odbrana doktorske disertacije - Tiho Džakić - 29. mart 2019. godine u 14 časova, sala za sednice

Prijavljivanje ispita u aprilskom ispitnom roku

Overa jesenjeg i upis prolećnog semestra

Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Raspored časova konsultacija - Građanskopravna uža naučna oblast

Raspored časova konsultacija - Međunarodnoprivatnopravna uža naučna oblast