Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored nastave - jesenji semestar školske 2020/2021. godine

Odlaganje konsultacija-dr Bojana Čučković

Konsultacije - prof. Ljubinka Kovačević

Odlaganje kosultacija - dr Miloš Stankoić

Konsultacije - Branka Babović

Predavanje iz predmeta Politički sistem - kod prof dr Vladana Petrova

Odlaganje konsultacija - Aleksa Nikolić

Nadoknada vežbi iz predmeta PORODIČNO PRAVO kod asistenta Ivane Barać

Obaveštenje o načinu održavanja vežbi iz Trgovinskog prava

Vežbe kod asistenta Ivane Barać

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - Upravno-pravni pod-modul

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta,terorizma i korupcije

Raspored časova - Pod-modul Pravo privrednih društava

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časova - pod-modul Pravo intelektualne svojine

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski rok u šk. 2020/2021. godini

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski rok u šk. 2020/2021. godini

Doktorske studije

Međunarodnopravna uža naučna oblast - raspored nastave - II godina

Krivičnopravna uža naučna oblast,I modul:Krivičnopravne nauke,raspored konsultacija-II godina

Krivičnopravna uža naučna oblast,II modul:Krivične nauke,raspored konsultacija-druga godina

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored časova konsultacija - II godina

Radnopravna uža naučna oblast-raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija -II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Second Extension of Deadline - SEE Law Journal Special Edition

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za učešće u troškovima školarine studenata doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu